Navigate to the AFAS KnowledgeBase Back to searchresults

Other articles

Did this answer your question?

Thanks for your feedback!

Yes No
Profit Rest Services (JSON) PROFIT 10

Profit Rest Services (JSON)

Je kunt connectoren aanroepen via de Profit REST Services en het dataverkeer via deze service laten verlopen. Het dataverkeer vindt plaats op basis van JSON (in plaats van XML). JSON wordt over het algemeen gezien als een eenvoudige en gebruiksvriendelijke standaard voor dataverkeer.

Let op:

Het is ook mogelijk om Profit Connectoren op basis van XML (SOAP) te gebruiken.

De Profit REST Services ondersteunen alle Profit GetConnectoren en UpdateConnectoren. Daarnaast worden ook speciale typen connectoren ondersteund, zoals de VersionInfoConnector, de ReportConnector en de SubjectConnector. Voor het insturen van grote bestanden (bijvoorbeeld afbeeldingen) kan de FileConnector gebruikt worden (deze is alleen beschikbaar bij de Profit REST Services, niet bij de op XML gebaseerde connector-technieken).

Let op:

De Profit REST Services zijn standaard beschikbaar bij AFAS Online en bij een lokale installatie. Je hoeft deze niet apart te installeren. Mocht dit toch nodig zijn, dan kun je dit onderdeel installeren door de Profit Webservices te installeren.

Werkwijze