Navigate to the AFAS KnowledgeBase Back to searchresults

Other articles

Did this answer your question?

Thanks for your feedback!

Yes No
Wijzigingen Country-by-Country reporting 2018 PROFIT 10

Wijzigingen Country-by-Country reporting 2018

New_Beschikbaar vanaf Profit Update

 

In dit artikel is nieuwe gave functionaliteit verwerkt die beschikbaar is vanaf Profit 10.

Voor multinationale ondernemingen met een omzet vanaf € 750 miljoen geldt een documentatieverplichting: Country-by-Country reporting. In de Country-by-Country rapportage wordt jaarlijks aan de fiscus gerapporteerd over o.a. de winsten, de omzet, betaalde belastingen en activiteiten van de verschillende landen waarin de multinationale onderneming opereert.

Country-by-Country reporting 2018

Ieder jaar worden in de Country-by-Country rapportage (wets)wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen voor de Country-by-Country reporting over 2018 zijn (via een patch) in Profit 10 doorgevoerd. Bij AFAS Online is dit direct opgelost. Voor lokale klanten is de patch beschikbaar op het Update Center.

Je kunt nu de Country-by-Country rapportage voor 2018 invullen en opsturen naar de Belastingdienst. De CbC-rapportage is beschikbaar in de cockpit van de cliënt Vpb. Voordat je de rapportage kunt uitwerken moet je het biljet vrijgeven. Ook de standaardrapporten voor de CbC-rapportage zijn nu beschikbaar voor fiscaal jaar 2018. De wijzigingen die hebben plaatsgevonden worden hieronder beschreven.

Tax_CbCr_Change_2018 (10)

Nieuwe berichtspecificaties

Op 6 maart 2019 heeft de Belastingdienst nieuwe berichtspecificaties in gebruik genomen voor de verwerking van Country-by-Country rapportages (versie 3.0). Alle CbC-rapportages moeten vanaf 6 maart 2019 aangeleverd worden volgens de laatste versie van het schema, versie 3.0. Werk je lokaal? Installeer dan de verzamelpatch voor Profit 10. Na de installatie van deze patch voldoen de CbC-rapportages aan de nieuwe specificaties.

Kengetallen

In de Country-by-Country rapportage vul je per land een aantal kengetallen in. Tegelijk met de komst van de nieuwe berichtspecificaties zijn de definities verduidelijkt van de kengetallen die je per land in de CbC-rapportage opgeeft. Hieronder vind je per kengetal een toelichting. In die toelichting lees je wat er precies ingevuld moet worden bij het betreffende kengetal.

Kengetallen over Inkomsten:

Winst (verlies) vóór winstbelasting:

Betaalde winstbelasting (op kasbasis):

In de jaarrekening opgenomen winstbelasting:

Gestort kapitaal:

Gecumuleerde winst:

Aantal medewerkers:

Materiële activa andere dan geldmiddelen of kasequivalenten:

Boekjaar van

Bij het uitwerken van de CbC-rapportage wordt het boekjaar automatisch gevuld uit de stamgegevens van de cliënt Vpb. De eerste keer dat je de CbC-rapportage opent wordt het boekjaar van de cliënt Vpb overgenomen in de velden Boekjaar van (99F036) en Boekjaar t/m (99F037).

Tot voor kort was het niet mogelijk om de waarde van het veld Boekjaar van mee te nemen in het elektronisch bericht. In de nieuwe versie van de Country-by-Country-specificaties is dit gewijzigd. Het veld Boekjaar van (uit het onderdeel Algemene gegevens) wordt vanaf nu wél aangeleverd in het elektronisch bericht. In het veld Boekjaar van geef je aan wanneer de periode waarover aangegeven wordt precies begonnen is. Met de nieuwe versie van de berichtspecificaties is het dus mogelijk om het gehele boekjaar te versturen.

Vanaf 2018 geldt voor de velden over het boekjaar het volgende:

Verificatiemeldingen

Je kunt vanaf nu het gehele boekjaar naar de Belastingdienst versturen. Het veld Boekjaar van is verplicht om aan te leveren. Ben je dit veld vergeten te vullen in de Algemene gegevens van de CbC-rapportage? Dan verschijnt op het verificatiescherm de volgende foutmelding: "Het veld 'Boekjaar van’ is niet gevuld bij de algemene gegevens. Dit is verplicht. (Scherm 'Country-by-Country')"

Ondanks dat je vanaf nu het gehele boekjaar kunt aanleveren, blijft het wél noodzakelijk om de Waarschuwing met betrekking tot afwijkende boekjaren in te vullen als er sprake is van een afwijkend boekjaar. Als (o.b.v. Boekjaar van en Boekjaar t/m) blijkt dat de totale duur van het boekjaar ongelijk is aan 12 maanden én de 'Waarschuwing met betrekking tot afwijkende boekjaren' (99F038) leeg is, dan verschijnt de volgende waarschuwing op het verificatiescherm: "Het boekjaar komt niet overeen met een periode van 12 maanden, dit moet aangegeven worden bij ‘Waarschuwing met betrekking tot afwijkende boekjaren’ (Scherm ‘Country-by-Country’)"

Let er dus op dat je, als er sprake is van een afwijkend boekjaar, de Waarschuwing met betrekking tot afwijkende boekjaren invult. Je kunt in dit tekstveld de lengte van het boekjaar aangeven.

Tax_CbCr_Change_2018_Boekjaar (10)

Direct naar

  1. Country-by-Country
  2. Country-by-Country uitwerken
  3. Country-by-Country gegevens importeren
  4. Standaardrapportage Country-by-Country afdrukken
  5. Country-by-Country aangifte controleren
  6. Country-by-Country aangifte verzenden
  7. Country-by-Country aangifte vrijgeven