Navigate to the AFAS KnowledgeBase Back to searchresults

Other articles

Did this answer your question?

Thanks for your feedback!

Yes No
Beoordelaars via procuratieschema inrichten PROFIT 10

Beoordelaars via procuratieschema inrichten

Je kunt inkoopfacturen beoordelen (accorderen) op basis van een procuratieschema. Het procuratieschema is de formele vastlegging van de beslissingsbevoegdheid.

Het procuratieschema is gebaseerd op grootboekrekeningen en/of verbijzonderingen. Als een inkoopfactuur (met bijlage) geboekt wordt, zal Profit controleren of de (combinatie van) grootboekrekening/verbijzondering in het procuratieschema voorkomt. Als dit zo is, kan Profit op basis van de grensbedragen uit de procuratieregel afleiden door wie de inkoopfactuur beoordeeld moet worden.

Workflow en procuratieschema zijn in deze opzet gescheiden. Het procuratieschema bevat grensbedragen en beoordelaars. De workflow maakt gebruik van het procuratieschema en zal ervoor zorgen dat de inkoopfactuur in InSite door de juiste beoordelaars wordt afgehandeld.

Inhoud

Werkwijze

Zie ook

  • Inkoopfacturen beoordelen o.b.v. procuratieschema