Naar de AFAS KnowledgeBase Terug naar de zoekresultaten

Andere artikelen

Vervolgactie: Incident insturen:

Heeft dit jouw vraag beantwoord?

Bedankt voor jouw feedback!

Ja Nee
Dashboard Inkoop PROFIT 9

Dashboard Inkoop

Dit dashboard biedt inzicht in het inkoopproces. Inzicht in bestellingen, daadwerkelijke ontvangsten en levertijden.

Let op:

Dit dashboard geeft het beste resultaat als je werkt met ontvangsten die gekoppeld zijn aan inkooporders, anders geeft het dashboard een vertekend beeld.

Grafieken op basis van levertijd worden alleen gevuld als de gewenste, toegezegde of afwijkende leverdatum gevuld is.

Inhoud

Video

Werkblad Inkooporders en ontvangsten

Hier zie je alle inkooporders en de leveringen hiervan. De aantallen zijn de aantallen eenheden uit de inkooporder (bestellingen) of ontvangst (ontvangen). De bedragen zijn de regelbedragen uit de inkooporders en de ontvangsten.

Je kunt filteren op jaar. Ieder jaar heeft een kleur.

Standaard worden de aantallen van de orders en leveringen getoond. Je kunt zelf bepalen of je bedragen op het werkblad wilt zien of aantallen.

Totaal besteld

Toont het totaal aantal bestelde items of het totale bedrag waarvoor besteld is. Deze waarden worden getoond op basis van je jaarfilter.

Dat_BI Db Inkoop - Werkblad Aantallen (10)

Totaal ontvangen

Toont het totaal aantal ontvangen items of het totale bedrag waarvoor goederen ontvangen zijn. Deze waarden worden getoond op basis van je jaarfilter.

Dat_BI Db Inkoop - Werkblad Aantallen (20)

Bestelde items

Toont de trend van het aantal of de waarde van de bestellingen per jaar, weergegeven per maand. De jaren worden getoond op basis van je jaarfilter. Ieder jaar krijgt een eigen kleur en zijn te herleiden de legenda.

Dat_BI Db Inkoop - Werkblad Aantallen (30)

Ontvangen items

Toont de trend van het aantal of de waarde van de ontvangen goederen per jaar, weergegeven per maand. De jaren worden getoond op basis van je jaarfilter. Ieder jaar krijgt een eigen kleur, zie de legenda.

Dat_BI Db Inkoop - Werkblad Aantallen (30)

Werkblad Ontvangen inkooporders

Hier zie je informatie over alle geleverde orders. Dit zijn dus regels die de status Afgehandelde regel hebben. De aantallen zijn de aantallen eenheden uit de ontvangst. De bedragen zijn de regelbedragen uit de ontvangsten.

In de grafieken wordt onderscheid gemaakt tussen orders die Op tijd ontvangen en Te laat ontvangen zijn. De kleuren hiervan komen terug in de grafiek Levering van items.

Je kunt filteren op jaar. Ieder jaar heeft een kleur.

Standaard worden de aantallen van de orders en leveringen getoond. Je kunt zelf bepalen of je bedragen op het werkblad wilt zien of aantallen.

Percentage orders dat geleverd is

Het aantal afgehandelde regels, met de status Afgehandeld, afgezet tegen het totaal aantal inkooporderregels.

Dat_BI Db Inkoop - Werkblad Leveringen (10)

Ontvangsten op tijd en te laat

Toont het aantal leveringen of de waarde hiervan per jaar. Je kunt er dus ook voor kiezen om deze grafiek per maand weer te geven door te klikken op Toon maanden ipv jaren. De waarde is een optelsom van alle leveringen in dat jaar/die maand.

Dat_BI Db Inkoop - Werkblad Leveringen (40)

Werkblad Levertijden per inkooprelatie

Dit tabblad gaat over de levertijden van de inkooporders.

Voor de afgesproken leverdatum kijken we naar de velden Gewenste leverdatum, Toegezegde leverdatum en Afwijkende leverdatum.

Als Afwijkende afleverdatum gevuld is, wordt deze aangehouden. Als deze leeg is, wordt gekeken naar de Toegezegde leverdatum. Als ook deze leeg is, wordt de Gewenste leverdatum aangehouden.

Orders die geen gewenste, toegezegde of afwijkende leverdatum bevatten worden niet overal meegenomen op dit werkblad. In dat geval kan er geen afgesproken levertijd berekend worden. Wel een daadwerkelijke levertijd wanneer de goederen al geleverd zijn.

Zie ook: Inkooporder toevoegen

Later geleverd dan de afgesproken datum

Hier zie je hoeveel procent van de orders later dan de afgesproken levertijd geleverd is. Oftewel: ligt de ontvangstdatum na dan de gewenste, toegezegde of afwijkende leverdatum.

Dat_BI Db Inkoop - Werkblad Bedragen (30)

Gemiddelde levertijd in dagen

Hier zie je het gemiddeld aantal dagen dat tussen de orderdatum en de ontvangstdatum verstrijkt.

Dat_BI Db Inkoop - Werkblad Bedragen (30)

Gemiddelde levertijd per inkooprelatie (dit jaar/vorig jaar)

Hier zie je het gemiddeld aantal dagen dat tussen de orderdatum en de ontvangstdatum verstrijkt. Afhankelijk van Toon items ipv leveranciers zie je hier de levertijd per leverancier of item. De jaren worden getoond op basis van je jaarfilter. Standaard zie je de gegevens per leverancier.

Dat_BI Db Inkoop - Werkblad Bedragen (30)

Percentage van te late leveringen per inkooprelatie

Hier zie je hoeveel procent van de orders per leverancier later dan de afgesproken levertdatum geleverd is. Oftewel: ligt de ontvangstdatum na de gewenste, toegezegde of afwijkende leverdatum? Zelf kun je bepalen of je hier het percentage van te late leveringen per leverancier ziet of het aantal dagen dat er te laat geleverd is.

Dat_BI Db Inkoop - Werkblad Bedragen (30)

Werkblad Ontvangsten

Op dit werkblad zie je wat de afname van leveranciers en items zijn.

Bedrag ontvangen per inkooprelatie (afgelopen 3 jaar)

Hier zie je voor welk bedrag je bij een leverancier in totaal hebt afgenomen. Er wordt hier gekeken naar het regelbedrag van de ontvangst. Afhankelijk van Toon items ipv leveranciers zie je hier het bedrag per leverancier of per item.

De jaren worden getoond op basis van je jaarfilter. Ieder jaar krijgt een eigen kleur, zie hiervoor de legenda.

Dat_BI Db Inkoop - Werkblad Bedragen (10)

Aantal ontvangen per inkooprelatie (afgelopen 3 jaar)

Hier zie je hoeveel items je in totaal bij een leverancier hebt afgenomen. Er wordt hier gekeken naar het aantal eenheden van de ontvangst. Afhankelijk van Toon items ipv leveranciers zie je de aantallen per leverancier of per item.

De jaren worden getoond op basis van je jaarfilter. Ieder jaar krijgt een eigen kleur, zie hiervoor de legenda.

Dat_BI Db Inkoop - Werkblad Bedragen (20)

Werkblad Openstaande inkooporders

Dit werkblad heeft betrekking op alle inkooporders waar nog geen goederen van ontvangen zijn. Daarnaast wordt gekeken of ze al of niet vervallen zijn en dat in relatie tot de afgesproken leverdatum.

Voor de afgesproken leverdatum kijken we naar de velden Gewenste leverdatum, Toegezegde leverdatum en Afwijkende leverdatum.

Als Afwijkende afleverdatum gevuld is, wordt deze aangehouden. Als deze leeg is, wordt gekeken naar de Toegezegde leverdatum. Als ook deze leeg is, wordt de Gewenste leverdatum aangehouden.

De orders die geen gewenste, toegezegde of afwijkende leverdatum bevatten worden op dit werkblad niet meegenomen. In dat geval kan er namelijk geen berekening gemaakt worden.

Op dit werkblad wordt onderscheid gemaakt tussen orders die Vervallen en Niet vervallen zijn. De kleuren hiervan komen terug op de rest van het werkblad. Als de gewenste, toegezegde of afwijkende leverdatum voor vandaag ligt, is deze nog niet vervallen. Valt deze op vandaag of na vandaag, dan is de order wel vervallen.

Zie ook: Verkooporder toevoegen

Ouderdom van openstaande inkooporders

Voor deze grafiek worden per maand (of week) de inkooporders opgeteld die nog niet de status Afgehandeld hebben. Daarbij zie je of deze inkooporders dan vervallen zijn of niet.

Standaard zie je de openstaande inkooporders per maand. Als je op Toon klikt, zie de openstaande inkooporders per week in plaats van per maand.

Dat_BI Db Inkoop - Werkblad Openstaande orders (10)

Nog te ontvangen binnen de afgesproken levertijd

In deze grafiek zie je het aantal dagen dat een inkooporder volgens de afgesproken leverdatum nog heeft om geleverd te worden. Dit zijn dus alle nog niet vervallen openstaande orders. Het aantal dagen wordt berekend als 'het verschil tussen vandaag en de gewenste, toegezegde of afwijkende leverdatum'.

Dat_BI Db Inkoop - Werkblad Openstaande orders (20)

Nog te ontvangen met verlopen leverdatum

In deze grafiek zie je het aantal dagen dat een inkooporder op grond van de afgesproken leverdatum te laat geleverd is. Dit zijn dus alle vervallen openstaande inkooporders. Het aantal dagen wordt berekend als 'het verschil tussen vandaag en de gewenste, toegezegde of afwijkende leverdatum'.

Dat_BI Db Inkoop - Werkblad Openstaande orders (30)

Werkblad ABC analyse per leverancier

Op dit werkblad zie je de ABC-analyse van je leveranciers.

ABC-Analyse per leverancier

Bij deze ABC-analyse worden je leveranciers verdeeld in de graffiek verdeeld in drie kleuren: van de leveranciers die het grootste aandeel heeft van je inkoop (in groen) aflopend naar de leveranciers die het laagste aandeel in je inkoop hebben (oranje of niets).

Als je over de naam van de leverancier beweegt, zie je diens aandeel in je totale inkoop.

Je kunt de percentages van de analyse over de bedragen of over de aantallen tonen. In eerste instantie zie je de gegevens in aantallen.

Dat_BI Db Inkoop - Werkblad ABC leverancier (10)

Percentage inkoop (staven): Regelbedrag inkoop leverancier / totale regelbedrag inkoop. Aantal: Aantal besteld bij de leverancier / totaal aantal besteld.

Lijn: De regelbedragen per leverancier opgeteld bij de vorige en dat iedere keer afgezet tegen het totaal, totdat je op het totaal van 100% komt. Bij de aantallen wordt hier gerekend met het aantal besteld.

Categorie A (groen):

Hier vallen de leveranciers onder die 80% van de inkoop voor hun rekening nemen. De grote inkooprelaties dus.

Categorie B (geel):

Dit zijn de middelgrote inkooprelaties. Zij leveren tussen de 5% en 15% van de items.

Categorie C (oranje):

Dit zijn de kleine inkooprelaties. Zij leveren minder dan 5% van de items.

Details

Hier zie je de top drie van je leveranciers en welk aandeel zij hebben in je totale inkoop.

Werkblad ABC Analyse per item

Op dit werkblad zie je de ABC-analyse per item.

ABC-analyse per item

Bij deze ABC-analyse worden je items in de grafiek verdeeld in drie kleuren: van de items die het grootste aandeel van de inkoop vormen (in groen) aflopend naar de items die het laagste aandeel van de inkoop vormen (oranje of niets).

Als je over de naam van het item beweegt, zie je het aandeel dat deze in je totale inkoop inneemt.

Je kunt de percentages van de analyse over de bedragen of over de aantallen tonen.

Dat_BI Db Inkoop - Werkblad ABC Analyse per item (10)

Percentage inkoop (staven): Regelbedrag inkoop item / totale regelbedrag inkoop. Aantal: Aantal besteld van dit item / totaal aantal besteld.

Lijn: De regelbedragen per item opgeteld bij de vorige en dat iedere keer afgezet tegen het totaal, totdat je op het totaal van 100% komt. Bij de aantallen wordt hier gerekend met het aantal besteld.

Categorie A (groen):

Hier vallen de belangrijkste items onder die 80% van de inkoop voor hun rekening nemen. De meest ingekochte items dus.

Categorie B (geel):

Dit zijn de items van middelgroot belang die voor 5% en 15% van de inkoop zorgen.

Categorie C (oranje):

Dit zijn de items die van minder belang zijn. Zij nemen minder dan 5% van de inkoop voor hun rekening.

Details

In de tabel zie je de top drie van de items die het hoogste aandeel in je totale inkoop hebben. Per item zie je welk percentage dat dan is.

Direct naar

  1. Beschikbare dashboards