Navigate to the AFAS KnowledgeBase Back to searchresults

Other articles

Did this answer your question?

Thanks for your feedback!

Yes No
Vooraf ingevulde aangifte IB PROFIT 10

Vooraf ingevulde aangifte IB

Met de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) vul je automatisch diverse gegevens in de aangifte inkomstenbelasting. Deze gegevens, zoals het loon en de WOZ-waarde van het huis van de cliënt, zijn namelijk al bekend bij de Belastingdienst. Door het automatisch overnemen van gegevens uit de VIA gaat het vullen van de aangifte inkomstenbelasting sneller en is het minder foutgevoelig.

Beschrijving

Voor de aangifte inkomstenbelasting kun je in Profit diverse gegevens ophalen van de Belastingdienst met de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA). Met de VIA vul je een deel van de aangifte automatisch in.

De Vooraf Ingevulde Aangifte 2018 wordt in Profit 9 ondersteund. De VIA's van 2018 zijn bij de Belastingdienst vanaf 1 maart 2019 beschikbaar. Vanaf 1 maart 2019 (en voor lokale klanten na installatie van de verzamelpatch van 8 februari 2019) kun je de VIA-berichten in Profit ophalen.

Voordelen:

  • De aangifte is eenvoudig in te vullen, het is meer controleren van VIA-gegevens.
  • Meer tijd voor advies aan de cliënt op basis van de aangifte.
  • Kwaliteitsverbetering van de aangifte.
  • De aangifte kan door de Belastingdienst makkelijker gecontroleerd worden.

Voorbereiding

Werkwijze

Als je op een stap in het proces klikt open je de gekoppelde helppagina.

FD = Fiscaal Dienstverlener.

De 'witte' processtappen zijn niet beschreven als losse procedure, voor deze stappen doe je niets in Profit.

Zie ook