Navigate to the AFAS KnowledgeBase Back to searchresults

Other articles

Did this answer your question?

Thanks for your feedback!

Yes No
C/F-module importeren (UpdateConnector TxCFVpb) PROFIT 10

C/F-module importeren (UpdateConnector TxCFVpb)

Met deze connector verwerk je de C/F-gegevens en reken je de C/F-module door (inclusief de specificaties zodat de hoofdbedragen automatisch gevuld worden).

Naam UpdateConnector: TxCFVpb2017.xsd (C/F-module)

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Aanvullingen CF

Scherm postinformatie (Code in het scherm, bijvoorbeeld "EB01_Cost", moet in de XML vervangen worden door "Ko3a"):

 • EB01_Cost = Ko3a
 • EB80_Cost = Ko3b
 • EB03_Cost = Ko3c
 • EB18_Cost = Ko4b
 • EB18_Res = Re4b
 • EB81_Cost = Ko4c
 • EB81_Res = Re4c
 • EB82_Cost = Ko4d
 • EB82_Res = Re4d
 • EB83_Cost = Ko4e
 • EB83_Res = Re4e
 • EB22_Cost = Ko4f
 • EB22_Res = Re4f
 • EB08_Nomi = No5b
 • EB09_Nomi = No5c
 • EB10_Nomi = No5d
 • EC01_Nomi = No7a
 • EC90_Nomi = No7c
 • EC10_Nomi = No7d

Voor CF, in het geval van geconsolideerd inlezen, moet voor het fiscale nummer een "#" geplaatst worden, voor het importeren van het geconsolideerde niveau.

Uitleg groepering in XSD:

 • Balans -> specificatieregels balans en resultatenrekening
 • VerloopCommercieelVermogen -> Velden scherm 'Verloop commercieel vermogen'
 • SpecificatieOverigeMutaties -> Specificatie veld Overige mutaties ("StRM") scherm 'Verloop commercieel vermogen'
 • AanvullendeVelden -> Velden van de schermen 'Herverdeling fiscaal vermogen', 'Niet-aftrekbare bedragen' en 'Agrarische onderneming'.
 • SpecificatieGiften -> Scherm 'Giften (winstuitdelingen)': De specificaties
 • SpecificatieNietAfrekbareBedragen -> Scherm Niet-aftrekbare bedragen: De specificaties
 • DefaultSpecificatie -> Scherm 'Extra comptabele kosten' (In de tooltip van de specificatieknop staat 'Cfz')
 • SpecificatieOmschrijvingBedrag -> Scherm 'Extra comptabele kosten' (In de tooltip van de specificatieknop staat SP50)
 • SpecificatieToevoegingOnttrekking -> Scherm 'Extra comptabele kosten' (In de tooltip van de specificatieknop staat SP54)
 • SpecificatieObjectVrijstelling -> Scherm 'Extra comptabele kosten' (In de tooltip van de specificatieknop staat SP89)

Post 9g

Post 9g mag wel geïmporteerd worden (beginwaarde). Het werkt echter wel hetzelfde als in de user interface, waardoor het bedrag kan afwijken van het totaal van post 9g, welke berekend wordt.

Computergiften

Bij computergiften moet het element "Code" niet aangeleverd worden.

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting is niet te importeren.

Geen commerciële velden

Als geen commerciële velden aanwezig zijn in de balans en wel een fiscale beginwaarde, dan alleen de fiscale beginwaarde importeren. Via het scherm 'Herverdeling fiscaal vermogen' moet dan een en ander geregeld worden. De velden op dit scherm zijn ook te importeren met de connector.

Direct naar

 1. Aangifte Vpb en C/F-module importeren (UpdateConnector)
 2. Voortgang
 3. Beschr C/F-module importeren (UpdateConnector)
 4. Beschr Aangifte Vpb importeren (UpdateConnector)