Navigate to the AFAS KnowledgeBase Back to searchresults

Other articles

Did this answer your question?

Thanks for your feedback!

Yes No
Wachtwoord gebruiker wijzigen door beheerder PROFIT 10

Wachtwoord gebruiker wijzigen door beheerder

Je kunt als beheerder het wachtwoord van een gebruiker wijzigen als je gebruik maakt van applicatie-authenticatie. Bij Windows-authenticatie moet je de procedure voor Windows-accounts raadplegen.

Let op:

Ben je over op het nieuwe inloggen, lees dan dit onderwerp.

Als een beheerder het wachtwoord wijzigt dan geldt deze wijziging voor alle omgevingen waar de gebruiker kan inloggen.

Let op: 

Het is bij AFAS Online niet mogelijk wachtwoorden in Profit Small Business te wijzigen.

Als beheerder het wachtwoord van een gebruiker wijzigen (resetten):

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Open de eigenschappen van de gebruiker.
 3. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 4. Wijzig het wachtwoord en bevestig dit.
 5. Klik op: OK
 6. Geef dit nieuwe wachtwoord door aan de gebruiker.
 7. Laat de gebruiker met dit nieuwe wachtwoord inloggen en zijn eigen wachtwoord wijzigen (Profit) / zijn wachtwoord opvragen (InSite/OutSite). Op deze manier blijft het wachtwoord van de gebruiker geheim.

Direct naar

 1. Gebruikers autorisatie inrichten
 2. Gebruiker toevoegen
 3. Gebruiker toevoegen aan groep
 4. Gebruiker verwijderen of blokkeren
 5. Gebruiker samenvoegen met een andere gebruiker
 6. Code van een gebruiker wijzigen
 7. Gebruiker koppelen aan andere Persoon
 8. Gebruikers importeren
 9. Wachtwoord van gebruiker wijzigen
 10. Systeemgebruiker toevoegen
 11. Systeemgebruiker omzetten naar gewone gebruiker
 12. Rapportage logins van gebruikers