Navigate to the AFAS KnowledgeBase Back to searchresults

Other articles

Did this answer your question?

Thanks for your feedback!

Yes No
C-biljet PROFIT 10

C-biljet

Het C-biljet is bestemd voor buitenlandse belastingplichtigen die aangifte moeten doen voor de Nederlandse vennootschapsbelasting. Een lichaam is buitenlands belastingplichtig als het niet in Nederland gevestigd is, maar wel inkomsten uit Nederland heeft. De buitenlandse belastingplicht kan gelden voor de volgende lichamen:

  • Verenigingen en andere rechtspersonen
  • Open commanditaire vennootschappen
  • Vennootschappen die geen rechtspersoonlijkheid bezitten en waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld
  • Doelvermogens

C-biljet invullen:

  1. Open Fiscaal InSite.
  2. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.
  3. Klik op: Cliënt Vpb.
  4. Selecteer de cliënt.
  5. Kies nu uit:

Zie ook:

Direct naar

  1. Soorten aangiftebiljetten