Navigate to the AFAS KnowledgeBase Back to searchresults

Other articles

Did this answer your question?

Thanks for your feedback!

Yes No
Uitstelregeling en aanwijsposten PROFIT 10

Uitstelregeling en aanwijsposten

Aangiften IB en aangiften Vpb moeten vóór een bepaalde datum ingeleverd zijn bij de Belastingdienst. Voor intermediairs is het niet haalbaar om alle aangiften van al hun cliënten vóór deze datum in te dienen. Daarom maken de intermediairs jaarlijks massaal gebruik van de Uitstelregeling Belastingconsulenten. Hierdoor kunnen de belastingconsulenten het hele jaar door de aangiften inleveren op basis van een inleverschema, dat door de Belastingdienst wordt opgelegd.

Beschrijving

Zowel de belastingplichtige als zijn belastingconsulent kan uitstel aanvragen voor het inleveren van aangiften Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting. Als belastingconsulent kun je vanuit Profit elektronisch uitstel aanvragen voor het inleveren van de aangiften van de cliënten. Je kunt vanuit Profit geen cliënten afmelden voor de uitstelregeling nadat de aanvragen zijn ingediend. Wil je toch een cliënt afmelden voor de uitstelregeling? Neem dan contact op met de Belastingdienst. Zij kunnen dit handmatig wijzigen.

Meer informatie:

Als het uitstel wordt verleend, ontvangt de belastingconsulent een inleverschema van de Belastingdienst. In dit schema staat hoeveel aangiften de belastingconsulent maandelijks moet inleveren. In het schema wordt ook getoond voor welke aangiften géén uitstel verleend kan worden. Het komt voor dat op een bepaald moment een achterstand ontstaat op het inleverschema. Op dat moment vraagt de Belastingdienst aan de belastingconsulent om een lijst van BSN - / fiscale nummers op te geven van de aangiften die vóór de uiterste inleverdatum nog ingeleverd worden, zodat de achterstand wordt ingehaald. Dit noemen we Aanwijsposten.

Vanaf het belastingjaar 2016 is het mogelijk om alle soorten uitstel en aanwijsposten elektronisch vanuit Profit aan te vragen. Naast beconuitstel kun je vanaf 2016 dus ook individueel, bijzonder en incidenteel uitstel elektronisch aanvragen. De terugkoppeling van de Belastingdienst op uitstelaanvragen ontvang je eveneens digitaal, in de vorm van het Service Bericht Uitstel (voortaan SBU). Het Service Bericht Uitstel wordt elke werkdag bij Digipoort klaargezet. Je start de functionaliteit voor de uitstelregeling via het menu-item Uitstel:

Tax_Uitstelregeling en aanwijsposten (Beschr)

Voordelen:

  • Alle soorten uitstel digitaal met Profit aanvragen.
  • Niet meer hoeven wachten op de terugkoppeling van de Belastingdienst via CD-rom of papieren lijst.
  • Dagelijks zelf de terugkoppeling van de Belastingdienst ophalen met de recentste data.
  • Dagelijks inzicht in de recentste uitstelstatus van je cliënten.
  • Per cliënt inzicht in de historie van uitstelaanvragen en terugkoppeling.

Voorbereiding

Werkwijze

Als je op een stap in het proces klikt open je de gekoppelde helppagina.

Je kunt het Uitstel controleren door middel van de voortgangsrapportage in de eigenschappen van de Becon.

Zie ook