Naar de AFAS KnowledgeBase Terug naar de zoekresultaten

Andere artikelen

Vervolgactie: Incident insturen:

Heeft dit jouw vraag beantwoord?

Bedankt voor jouw feedback!

Ja Nee
Dashboard Uitstelregeling Digipoort PROFIT 10

Dashboard Uitstelregeling Digipoort

Het dashboard Uitstelregeling Digipoort geeft inzicht in de status van de aangiften in de uitstelregeling.

Je gebruikt dit dashboard als je de terugkoppeling op uitstelaanvragen digitaal (via het communicatieprofiel Digipoort) ontvangt. Het dashboard Uitstelregeling Digipoort is gebaseerd op de gegevens die de Belastingdienst terugkoppelt via het Service Bericht Uitstel. De digitale terugkoppeling op uitstelaanvragen vindt dagelijks plaats. Met het dashboard Uitstelregeling Digipoort heb je dus inzicht in de recentste uitstelstatussen.

Heb je nog geen digitale terugkoppeling op uitstelverzoeken van de Belastingdienst ontvangen? Raadpleeg dan het bestaande dashboard Uitstelregeling cd-rom. Het dashboard Uitstelregeling cd-rom is gebaseerd op de uitstelgegevens die in Profit bekend zijn.

Meer informatie:

New_Beschikbaar vanaf Profit Update

 

In dit artikel is nieuwe gave functionaliteit verwerkt die beschikbaar is vanaf Profit 9.

Het veld Accountant uit de voortgangsgegevens is toegevoegd aan het dashboard. Via het filter Inzichten kun je hierop filteren.

Inhoud

Inrichting en gegevens in Profit

Voordat je het dashboard Uitstelregeling Digipoort kunt raadplegen, moet (het werken met) de uitstelregeling in Profit zijn ingericht.

Let op:

De gegevens in het dashboard Uitstelregeling Digipoort kunnen verschillen van de gegevens in het dashboard Uitstelregeling cd-rom. Het verschil wordt veroorzaakt doordat het dashboard Uitstelregeling Digipoort gebaseerd is op de terugkoppeling van de Belastingdienst via de SBU. Het dashboard Uitstelregeling cd-rom wordt gevuld op basis van de uitstelgegevens die in Profit bekend zijn.

Lees hieronder wat je moet doen om het nieuwe dashboard via InSite te raadplegen:

 1. Dashboard activeren

  Je activeert per site de dashboards die je wilt raadplegen. In dit geval activeer je het dashboard Uitstelregeling digipoort.

 2. Functionaliteit controleren

  De functionaliteit voor het nieuwe dashboard wordt standaard in Profit meegeleverd. Controleer of de functionaliteit Dashboards Uitstelregeling Digipoort in de omgeving beschikbaar is.

 3. Functionaliteit toevoegen aan autorisatierol

  Je voegt de nieuwe functionaliteit zelf toe aan een autorisatierol. Je kunt de nieuwe functionaliteit Dashboards Uitstelregeling Digipoort alleen toevoegen aan een eigen autorisatierol (en dus niet aan een standaardautorisatierol).

 4. Autorisatie controleren

  Controleer of de gebruiker waarmee je bent ingelogd, geautoriseerd is voor de rol waaraan je de functionaliteit Dashboards Uitstelregeling Digipoort zojuist hebt toegevoegd.

 5. Dashboard-pagina's in site opnemen

  Je neemt de dashboard-pagina's op in InSite, zodat de gebruikers het dashboard daar kunnen raadplegen.

 6. Taken inplannen

  Tot slot leg je twee geplande taken vast in de Profit Taakplanner voor het publiceren en vernieuwen van het dashboard.

Optimalisaties in Profit 8

In Profit 8 is het dashboard Uitstelregeling (digipoort) geoptimaliseerd. Er zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in het dashboard.

Striktere filters voor uitstelstatussen

In het dashboard Uitstelregeling (digipoort) wordt nu strikter gefilterd op de uitstelstatussen. Hierdoor komt de informatie over het aantal aangiften in de beconuitstelregeling (2e werkblad) beter overeen met het totaal aantal in te leveren aangiften dat op het Inleverschema voor Beconuitstel (1e werkblad) wordt getoond.

Inleverschema voor Beconuitstel

Op dit werkblad krijg je inzicht in de status van het beconuitstel. De grafiek op het werkblad toont het inleverschema dat de Belastingdienst terugkoppelt via het Service Bericht Uitstel. In de kolom In te leveren zie je hoeveel aangiften je per inleverperiode moet inleveren. In Profit 8 is het mogelijk om het Aantal in te leveren (hoeveel aangiften moet ik inleveren in welke periode?) te filteren op Cliëntengroep en IB/Vpb. Dit betekent dat de kolom 'In te leveren' nu reageert op de volgende filters: Becon, Fiscaal jaar, Cliëntengroep, IB/Vpb.

Daarnaast is de tekst 'huidige maand' op het werkblad vervangen door een dynamisch veld. Het dynamische veld geeft de huidige maand óf de laatste inleverperiode weer (afhankelijk van het feit of de huidige maand in het inleverschema voorkomt).

Dat_BI db Uitstelregeling Digipoort (Optimalisaties Profit 8) A

Inleverschema voor Beconuitstel per cliëntengroep

Het werkblad Inleverschema voor Beconuitstel per cliëntengroep is als extra werkblad aan het dashboard toegevoegd (3e werkblad). Op dit werkblad zie je het inleverschema (voor beconuitstel) per cliëntengroep. Je kunt kiezen of je de aantallen op dit werkblad cumulatief of per periode wilt zien. Het aantal ingeleverde aangiften kan in de tabel zowel in aantallen als in percentages worden gepresenteerd.

Is het aantal ingeleverde aangiften gelijk of hoger dan het aantal in te leveren aangiften? Dan is dit aantal/percentage groen. Is het aantal ingeleverde aangiften lager dan het aantal in te leveren aangiften? Dan is dit aantal/percentage rood. Je ziet snel of de huidige maand ook in het inleverschema voorkomt. De achtergrondkleur van die kolom is namelijk grijs.

Dat_BI db Uitstelregeling Digipoort (Optimalisaties Profit 8) B

Welke aangiften kunnen op korte termijn ingeleverd worden?

In de grafiek op dit werkblad is toegevoegd welke onderverdeling in Workflowstatussen er is. Dit betekent dat je in de balk per Behandelaar ook de verschillende workflowstatussen inzichtelijk hebt. Zo kun je nog makkelijker filteren naar een overzicht van aangiften die op korte termijn (en met een bepaalde workflowstatus) ingeleverd kunnen worden.

Verschillen tussen voortgangsgegevens en meest recente uitstelbestand

Er zijn nog twee extra werkbladen aan het dashboard toegevoegd. Deze werkbladen richten zich op het verklaren van eventuele verschillen tussen het aantal in te leveren van het inleverschema (1e werkblad) en het aantal aangiften in de beconuitstelregeling vanuit Profit (voortgangsgegevens). Hiervoor zijn twee werkbladen aan het dashboard toegevoegd:

 1. Wel in voortgangsgegevens niet in meest recente uitstelbestand

  Op dit werkblad zie je de aangiften die volgens de voortgangsgegevens van Profit wél in de beconuitstelregeling zitten, maar niet in het meest recente uitstelbestand (SBU) voorkomen. Meestal zijn dit de aangiften die afgemeld zijn voor uitstel. De terugkoppeling op afmeldingen voor uitstel verloopt niet via het uitstelbestand (SBU). De Belastingdienst geeft hier op een andere manier terugkoppeling op.

 2. Wel in meest recente uitstelbestand niet in voortgangsgegevens.

  Op dit werkblad zie je de aangiften die wél in het meest recente uitstelbestand (SBU) voorkomen, maar niet in de voortgangsgegevens van Profit. Dit zijn vaak de aangiften waarvoor wel uitstel is aangevraagd, maar waarvan de voortgangsregel bij de cliënt niet meer bestaat (omdat er bijvoorbeeld geen aangifte voor gedaan hoeft te worden).

Werkblad - Inleverschema voor Beconuitstel

Dit werkblad geeft inzicht in de status van het Beconuitstel. In de grafiek zie je per inleverperiode hoeveel aangiften je in moet leveren (het inleverschema) en hoeveel je er al ingeleverd hebt. De grafiek toont de gegevens die de Belastingdienst terugkoppelt in het Service Bericht Uitstel.

Dat_BI db Uitstelregeling Digipoort (Inleverschema)

Standaard geeft de grafiek de cumulatieve aantallen weer (dus de aantallen lopen op per inleverperiode). Het is ook mogelijk om de aantallen per periode te tonen. Dit doe je door onder Inzicht te kiezen voor Periode.

Dat_BI db Uitstelregeling Digipoort (Periode)

Op dit werkblad staan ook vier KPI's. De KPI's geven inzicht in het aantal aangiften tot en met de huidige maand en het totaal aantal aangiften. Je ziet het percentage aangiften dat tot en met de huidige maand is ingeleverd. In één oogopslag is duidelijk hoeveel aangiften er deze maand nog ingeleverd moeten worden om aan het inleverschema te voldoen. Verder zie je het totaal aantal nog in te leveren aangiften. Tot slot zie je het percentage qua ingeleverde aantallen.

Dat_BI db Uitstelregeling Digipoort (werkblad 1 kpi's)

Werkblad - Wel of niet in uitstelregeling

Dit werkblad geeft inzicht in het aantal aangiften dat wel óf niet in een uitstelregeling zit. De KPI's tonen het totaal aantal aangiften en hoeveel aangiften daarvan wel of niet in een uitstelregeling vallen. Naast aantallen worden ook de percentages weergegeven.

Dat_BI db Uitstelregeling Digipoort (Wel of niet in uitstelregeling) A

Van de aangiften die in een uitstelregeling vallen, zie je onderin hoe deze verdeelt zijn over de verschillende uitstelregelingen. Zo krijg je niet alleen inzicht in de aangiften die in de Beconuitstel vallen, maar zie je ook de aangiften die bijzonder, incidenteel en individueel uitstel hebben. Ook de aangiften die aangewezen zijn als aanwijspost worden getoond.

Dat_BI db Uitstelregeling Digipoort - Wel of niet in uitstelregeling B

Werkblad - Details

Op het werkblad Wel of niet in uitstelregeling staan vijf KPI's van de verschillende uitstelregelingen (inclusief aanwijsposten). Je kunt doorklikken op deze KPI's om naar de details van de betreffende aangiften te gaan. Je kunt bijvoorbeeld dubbelklikken op de KPI Aantal beconuitstel om naar het werkblad Details beconuitstel te gaan. Je ziet dan direct welke aangiften in de beconuitstel zitten.

Dat_BI db Uitstelregeling Digipoort (details)

Werkblad - Welke aangiften kunnen op korte termijn ingeleverd worden?

Dit werkblad is misschien wel het mooiste van het dashboard. Zoals de titel aangeeft, geeft dit werkblad inzicht in de aangiften die mogelijk op korte termijn ingeleverd kunnen worden. Je ziet bijvoorbeeld dat je mogelijk op korte termijn 13 aangiften in kan leveren.

Dat_BI db Uitstelregeling Digipoort (Korte termijn)

In de grafiek op dit werkblad zie je alleen de aangiften die vallen in de beconuitstelregeling en die nog niet zijn ingeleverd. Bovendien worden alleen de aangiften met de workflowstatus 5 of hoger weergegeven. Dat zijn dus de aangiften met de workflowstatus controleren, versturen en evalueren. Aangiften die aan deze criteria voldoen worden gekenmerkt als 'Mogelijk op korte termijn in te leveren'.

De grafiek laat per behandelaar zien hoeveel aangiften op korte termijn mogelijk ingeleverd kunnen worden. Je kunt de grafiek filteren op uitstelstatus 111 of 112. Om de aangiften die op korte termijn ingeleverd kunnen worden per behandelaar weer te geven kies je in de keuzelijst een behandelaar.

Dat_BI db Uitstelregeling Digipoort (grafiek termijn)

Werkblad - Details mogelijk in te leveren korte termijn (beconuitstel)

Op het werkblad Welke aangiften kunnen op korte termijn ingeleverd worden? staat de KPI Mogelijk op korte termijn. Je kunt doorklikken op deze KPI om naar de details van de betreffende aangiften te gaan. Op het werkblad Details mogelijk in te leveren korte termijn (beconuitstel) zie je de details van de aangiften die mogelijk op korte termijn in te leveren zijn. Je ziet bijvoorbeeld om welke cliënten het gaat, welke workflowstatus deze aangiften hebben, wie de beoordelaar, adviseur en vennoot zijn, etc.

Voor alle werkbladen met details geldt dat je op elk veld in het overzicht kunt filteren, behalve het veld Aantal.

Zie ook

Direct naar

 1. Beschikbare dashboards