Naar de AFAS KnowledgeBase Terug naar de zoekresultaten

Andere artikelen

Vervolgactie: Incident insturen:

Heeft dit jouw vraag beantwoord?

Bedankt voor jouw feedback!

Ja Nee
Checklist incasso-opdracht via SEPA PROFIT 10

Checklist incasso-opdracht via SEPA

Als bepaalde facturen niet worden meegenomen bij het aanmaken van een incasso-opdracht, dan kun je de onderstaande checklist nalopen:

Let op:

In België heet deze functionaliteit Domiciliëring in plaats van Incasso.

Belangrijkste oorzaken:

 1. BIC-code en IBAN-nummer debiteur

  Ga naar Financieel / Debiteur / Debiteur, tabblad Bankrekening / eigenschappen bankrekening. De BIC-code en het IBAN-nummer moeten gevuld zijn.

 2. Automatisch incasseren bij de debiteur

  Ga naar Financieel / Debiteur / Debiteur, tabblad Betaling. Het veld Automatisch incasseren moet aangevinkt zijn.

 3. Factuur is niet vervallen

  De factuur is niet vervallen en kan daarom niet geïncasseerd worden.

  Ga naar Financieel / Debiteur / Debiteur, tabblad Openstaande posten. Open de openstaande post, tabblad Algemeen en controleer de vervaldatum. De vervaldatum wordt berekend op basis van de betalingstermijn van de debiteur.

 4. Factuur is geblokkeerd

  Als je de melding krijgt dat de regel geblokkeerd is, geef je de regel vrij via Algemeen / Inrichting / Blokkeringen / Gegevens (beheerder). Zoek de geblokkeerde regel op op basis van het factuurnummer. Zie ook Gegevens vrijgeven.

 5. Geen incassomachtiging aanwezig

  De bankrekening van de debiteur heeft geen incassomachting. Per bankrekening is een aparte incassomachtiging verplicht.

  Ga naar Financieel / Debiteur / Debiteur, tabblad Betaling. Het veld Incassowijze SEPA moet correct ingesteld zijn.

  Controleer welk bankrekeningnummer wordt gebruikt. Voer vervolgens op het tabblad Incassomachtiging de volgende controles uit:

  • Er moet een incassomachtiging voor het bankrekeningnummer zijn. Zo niet, voeg dan voor dit bankrekeningnummer een incasso-machtiging toe.
  • De status van de incassomachting van het bankreneingnummer moet actief zijn.
  • De incassomachtiging moet van het juiste type zijn (Standaard of B2b)
  • De datum van de incassomachtiging moet voor de incassodatum liggen.
 6. De datum van de incassomachtiging moet voor de datum van de openstaande post liggen.

Andere oorzaken:

 • Land van bank niet juist

  Ga naar Financieel / Debiteur / Debiteur, tabblad Bankrekening, tabblad Algemeen. Het veld Land van de bank moet gevuld zijn en dit moet een land in het SEPA-gebied zijn.

 • Openstaande post is geblokkeerd voor incasso

  Ga naar Financieel / Debiteur / Debiteur, tabblad Openstaande posten, tabblad Algemeen van de openstaande post. Het veld Automatisch incasseren moet aangevinkt zijn en Geblokkeerd voor incasso moet uitgevinkt zijn.

 • Openstaande post wordt aangemaand

  Het vinkveld Aanmanen in de eigenschappen van de factuur mag niet aangevinkt zijn.

 • Verdichte openstaande posten een saldo kleiner of gelijk aan nul.

  Openstaande posten kunnen verdicht worden. Hierdoor wordt de bedragen gesaldeerd. Als het saldo van een incasso-opdracht kleiner of gelijk aan nul is, wordt de incasso-opdracht niet uitgevoerd.

  Ga naar Financieel / Debiteur / Debiteur, tabblad Betaling en controleer of het veld Verdichten aangevinkt is.

 • Slechts één factuur geïncasseerd (geldt alleen voor niet-Nederlandse IBAN-nummers)

  AIs het de eerste keer is dat een debiteur met een SEPA-incasso-opdracht mee gaat en de incassomachtiging heeft de code aanlevering FRST, dan gaat er slechts 1 factuur in de opdracht mee bij een reeks facturen. Pas als deze eerste incasso-opdracht succesvol is uitgevoerd, neemt de volgende incasso-opdracht dan meerdere facturen mee.

 • Incasso-opdracht met de status Niet verwerkt.

  Het kan voorkomen dat een te incasseren post in een opdracht zit die nog niet verwerkt is. Als er een incasso-opdracht tussen staat met de status Niet verwerkt, dan zie je bij het voltooien van de opdracht de melding Er zijn geen regels geselecteerd. Opdracht wordt geannuleerd.

 • Dubbele machtiging

  Ga naar Financieel / Debiteur / Incassomachtiging, weergave Controle dubbele machtiging. Bij het aanmaken van de incasso-opdracht krijg je een fout als een debiteur een dubbele incassomachtiging heeft, maar deze controle stopt bij de eerste debiteur waarbij deze fout zich voordoet Gebruik de weergave Controle dubbele machtiging om alle debiteuren te controleren.

Direct naar

 1. Automatische incasso via SEPA
 2. Automatische incasso via SEPA inrichten
 3. SEPA-incasso begrippen en scenario's
 4. Incassomachtiging per debiteur vastleggen
 5. Incassomachtiging per factuur vastleggen
 6. Incasso-instellingen voor factuur wijzigen of raadplegen
 7. Incassomachtigingen raadplegen
 8. Machtigingsformulier afdrukken
 9. Bericht vooraankondiging incasso aan debiteur
 10. Incassowijze SEPA van bestaande debiteur van Standaard naar B2B wijzigen
 11. Bankrekeningnummer wijzigen van bestaande debiteur met bestaande machtiging
 12. Incassokorting verlenen
 13. Incasso-opdracht via SEPA toevoegen
 14. Incasso-opdracht raadplegen en wijzigen
 15. Incasso-bestand genereren en journaliseren
 16. Incasso-opdracht direct verwerken
 17. Incassospecificatie e-mailen of afdrukken
 18. Incasso-opdracht afhandelen
 19. Incasso-opdracht storneren
 20. Automatische incasso verrichten met betaaltermijnen
 21. Automatische incasso verrichten via incassoset
 22. Automatische incasso verrichten via bankkoppeling