Navigate to the AFAS KnowledgeBase Back to searchresults

Other articles

Did this answer your question?

Thanks for your feedback!

Yes No
URL's van WebServices (XML-connectoren) PROFIT 10

URL's van WebServices (XML-connectoren)

Overzicht van de URL's (endpoints) van de Profit Webservices.

Let op:

Voor het nieuwe inloggen bij AFAS Online gelden andere URL's dan voorheen en zijn er ook andere aandachtspunten.

Je kunt de nieuwe URL's al in gebruik nemen voor je overgaat op het nieuwe inloggen. Hierbij geldt een aantal voorwaarden, de ondersteuning van TLS 1.2 is het belangrijkste punt.

AFAS Online (ik ben al over op het nieuwe inloggen)

URL's voor productie-omgevingen

URL's voor test-omgevingen

URL's voor Accept-omgevingen

AFAS Online (ik ben nog niet over op het nieuwe inloggen)

URL's voor productie-omgevingen

URL's voor Accept-omgevingen

Lokale omgeving (on premises installaties)

URL's voor een lokale installatie

Zie ook

Direct naar

  1. Profit-connectoren o.b.v. XML
  2. App connector inrichten en gebruikers toevoegen
  3. Alle URL's van de Profit Webservices
  4. GetConnector bouwen en testen
  5. UpdateConnector bouwen en testen
  6. Profit Connectoren aanroepen via SOAPUI
  7. Logging foutmeldingen