Navigate to the AFAS KnowledgeBase Back to searchresults

Other articles

Did this answer your question?

Thanks for your feedback!

Yes No
Autorisatie op menu, acties en tabbladen beheren PROFIT 10

Autorisatie op menu, acties en tabbladen beheren

Als je de autorisatie eenmaal hebt ingesteld is het van belang die ook goed te beheren zodat de autorisatie bruikbaar en eenduidig blijft zonder allerhande wildgroei.

Dit is met name van belang na installatie van een nieuwe Versie van Profit. De Update kan nieuwe functionaliteit bevatten waarvoor in eerste instantie niemand is geautoriseerd. Ook kunnen zich veranderingen voordoen in de organisatie waardoor de autorisatie in Profit gewijzigd moeten worden.

Inhoud

Autorisatierapporten

Je gebruikt rapporten om de ingestelde autorisatie te controleren. Raadpleeg deze rapporten altijd na het installeren van een nieuwe Build of Update.

Raadpleeg volgende rapporten voor inzicht in het effect van de ingerichte autorisatie:

 1. Ga naar: Algemeen / Uitvoer / Rapport.
 2. Open het rapport:
  • Groepen per gebruiker (Profit)

   Overzicht van alle gebruikers met de groepen waarbij een gebruiker hoort.

  • Gebruikers per groep (Profit)

   Gebruikersgroepen met de gekoppelde gebruikers en gebruikersgroepen waaraan geen gebruikers zijn gekoppeld.

  • Menuautorisatie per gebruiker (Profit) / Menuautorisatie per gebruikersgroep (Profit)

   Rapport met alle menu-items per gebruiker, waarbij per menu-item wordt aangegeven of de gebruiker toegang heeft.

  • Actieautorisatie per gebruiker (Profit) / Actieautorisatie per gebruikersgroep (Profit)

   Rapport met alle acties per gebruiker, waarbij per actie wordt aangegeven of deze toegestaan is.

  • Tabbladautorisatie per gebruiker (Profit) / Tabbladautorisatie per gebruikersgroep (Profit)

   Rapport met alle tabbladen per gebruiker, waarbij per tabblad het toegangsniveau wordt weergegeven.

   In het filter bij dit rapport kun je bij het veld Rechten filteren op 0 (geen toegang), 1 (alleen bekijken) of 2 (onderhouden).

  • Filterautorisatie per gebruiker (Profit) / Filterautorisatie per gebruikersgroep (Profit)

   Rapport met alle autorisatiefilters per gebruiker, waarbij per autorisatiefilter wordt aangegeven of dit actief is.

Processen van gebruikers (rapport)

In de Autorisatie tool kun je de geautoriseerde gebruikers raadplegen per menukeuze, tabblad, autorisatiefilter of actie. Je ook een rapport, analyse of GetConnector maken met deze gegevens, met de gegevensverzameling Processen van gebruikers (rapport). Je kunt via deze gegevensverzameling ook snel zien of bepaalde autorisatie is uitgedeeld op gebruikersniveau in plaats van gebruikersgroep-niveau.

De autorisatie analyse biedt een totaaloverzicht van de autorisatie in een bepaalde omgeving.

De analyse biedt inzicht in de menu-, tabblad- en actieautorisatie per gebruiker of gebruikersgroep.

Autorisatiecockpit raadplegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Uitvoer / Analyse.
 2. Dubbelklik op: Autorisatie analyse (Profit).
 3. Klik op: Voltooien.

  De analyse wordt geopend in Microsoft Excel.

 4. Klik op: 'Instellingen'.
 5. Vink 'Toon groepen' en/of 'Toon gebruikers' aan.
 6. Selecteer de groepen en/of gebruikers.
 7. Vink 'Niet-geautoriseerde items' aan, als je alle te autoriseren items in de analyse wilt weergeven. Hierdoor kun je direct het verschil zien tussen geautoriseerde en niet-geautoriseerde items.

  App_Autorisatiecockpit raadplegen - ingave

 8. Klik op: OK.
 9. Je krijgt een melding als de analyse begint.
 10. Klik op: OK.
 11. Wacht op de melding 'De overzichten zijn bijgewerkt'.
 12. Klik op: OK.

  De menu-items, tabbladen en acties per groep en/of gebruiker worden op verschillende Excel-werkbladen getoond.

  App_Autorisatiecockpit raadplegen - ingave

 13. Sluit de analyse. door Excel te sluiten.

Autorisatie bijwerken na overgang op nieuwe Versie

Je controleert of er na de overgang op een nieuwe Versie er nieuwe tabbladen, acties en/of menu-items zijn bijgekomen. Standaard deelt Profit namelijk op nieuwe onderdelen geen rechten uit. Controleer altijd de Nieuw in Profit pagina's in de KnowledgeBase op nieuwe of gewijzigde functionaliteit.

Je gebruikt hiervoor de autorisatierapporten: hierop staat de autorisatie per gebruiker. Het uitgangspunt is een gebruiker die volledige toegang tot Profit heeft voordat je bent overgegaan op de nieuwe Versie. Na de overgang op de nieuwe Versie raadpleeg je de autorisatierapporten van deze gebruiker. Hierdoor zie je na de overgang in het rapport de nieuwe tabbladen, acties en/of menu-items die je kunt autoriseren voor de gebruikers.

Autorisatie bijwerken na overgang op nieuwe Versie:

 1. Geef één gebruiker alle rechten.

  Hierdoor zie je na de overgang naar de nieuwe Versie in het rapport de nieuwe tabbladen, acties en/of menu-items die je kunt autoriseren voor de gebruikers.

  Als je niet alle rechten geeft aan één gebruiker, dan zie je in het rapport ook de tabbladen, acties en/of menu-items waarvoor de gebruiker vóór de overgang geen rechten had.

 2. Op de Klantportal zie je wanneer je overgaat op de nieuwe versie.
 3. Ga naar: Algemeen / Uitvoer / Rapport.
 4. Open het rapport: Menuautorisatie per gebruiker (Profit).
 5. Gebruik het volgende filter:
  • Selecteer een gebruiker met alle rechten bij Gebruiker.
  • Vul N in bij Rechten.

  App_Autorisatie bijwerken na Update of Build (rapport)

 6. Klik op: OK.

  Door het opgegeven filter zie je de nieuwe menu-items die je kunt autoriseren voor de gebruikers.

  App_Autorisatie bijwerken na Update of Build (rapport)

 7. Autoriseer de nieuwe functionaliteit voor de relevante gebruikers.
 8. Je volgt dezelfde procedure voor de acties en de menukeuzes met respectievelijk de rapporten:
  • Actieautorisatie per gebruiker (Profit)
  • Tabbladautorisatie per gebruiker (Profit)
Autorisatie op acties, menu en tabbladen controleren

Je kunt per menukeuze, actie of tabblad bekijken welke gebruikers daarvoor geautoriseerd zijn.

Vanuit dit overzicht kun je groepen of gebruikers ook direct de autorisatie ontnemen voor de specifieke actie, menukeuze of het specifieke tabblad. Bovendien kun je een gebruiker direct uit een groep verwijderen via de knop Uit groep.

Voorbeeldmenu per gebruiker raadplegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Selecteer de gebruiker.
 3. Ga naar: Extra / Voorbeeld menu....

  Je ziet een voorbeeld van het menu van de gebruiker in een apart venster.

 4. Klik op: Sluiten.

Autorisatie op actie, menu of tabblad raadplegen en wijzigen:

In dit voorbeeld selecteer je een menukeuze, tabblad of actie en je raadpleegt geautoriseerde gebruikers. Je kunt de autorisatie direct aanpassen.

 1. Selecteer de menukeuze, de actie of het tabblad waar je de autorisatie van wilt bekijken en eventueel wijzigen.
 2. Ga naar: Extra / Geautoriseerde gebruikers tonen.

  Je ziet de gebruikers die geautoriseerd zijn voor het gekozen item.

  Als een gebruiker zowel als gebruiker als via een gebruikersgroep is geautoriseerd, zie je de gebruiker meerdere keren in de weergave.

 3. Selecteer een regel die een groep bevat.
 4. Klik op: Naar groep.

  Hiermee selecteer je de groep en kun je de autorisatie direct wijzigen.

Autorisatie in InSite raadplegen

Zie verder:

Direct naar

 1. Autorisatie beheren
 2. Autorisatie op acties, menu en tabbladen beheren
 3. Logging op mutaties autorisatie
 4. Autorisatie replicatie