Naar de AFAS KnowledgeBase Terug naar de zoekresultaten

Andere artikelen

Vervolgactie: Incident insturen:

Heeft dit jouw vraag beantwoord?

Bedankt voor jouw feedback!

Ja Nee
Voortgangsrapportage uitstelregeling PROFIT 8

Voortgangsrapportage uitstelregeling

In Profit Fiscaal wordt een standaard overzicht meegeleverd voor het inzicht in de uitstelregeling: de Voortgangsrapportage. Deze voortgangsrapportage kun je per Becon bekijken. Wanneer je maar wilt heb je via de Voortgangsrapportage inzicht in de status van de aangiften in de uitstelregeling.

De voortgangsrapportage wordt gevuld met gegevens op basis van de terugkoppeling van de Belastingdienst in de SBU. Iedere keer als je de digitale terugkoppeling van de Belastingdienst ophaalt wordt het inleverschema in de Voortgangsrapportage overschreven. Alleen de meest recente data is relevant, daarom wordt er geen historie bijgehouden van de Voortgangsrapportage.

 • Het percentage in te leveren aangiften in de voortgangsrapportage is gebaseerd op de telling van de cliënten IB en Vpb die in de beconuitstel zitten (de status uitstel van deze cliënten heeft een waarde tussen 100 en 200).
 • Het aantal ingeleverde aangiften in de voortgangsrapportage is gebaseerd op de telling van de cliënten IB en Vpb die in de beconuitstel zitten (de status uitstel van deze cliënten heeft een waarde tussen 100 en 200) óf die een aanwijspost zijn (de status uitstel van deze cliënten is 510, 511 of 599) én waarvan het veld Biljet ontvangen door Belastingdienst gevuld is. Of dit veld gevuld is kun je raadplegen in de weergave Terugkoppeling uitstel via: Fiscaal / Uitstel / Terugkoppeling uitstel.

  Je vindt in deze weergave de kolom Datum ontvangst aangifte. De datum in deze kolom geeft aan wanneer de Belastingdienst de aangifte van de cliënt ontvangen heeft. Deze datum wordt gevuld door de terugkoppeling van de Belastingdienst via de SBU.

 • Het totaal aantal cliënten in uitstel in de voortgangsrapportage wordt direct overgenomen uit de SBU.

Overzicht van alle mogelijke Uitstel Statussen:

De gegevens die de Belastingdienst digitaal terugkoppelt kun je ook raadplegen via het nieuwe dashboard Uitstelregeling Digipoort. We raden je aan om het nieuwe dashboard te activeren voor inzicht in de recentste uitstelstatussen. Heb je nog geen digitale terugkoppeling van de Belastingdienst ontvangen? Raadpleeg dan het bestaande dashboard Uitstelregeling cd-rom. Dit dashboard is gebaseerd op de uitstelgegevens die in Profit bekend zijn.

Voortgangsrapportage starten:

 1. Open Fiscaal Windows.
 2. Ga naar: Fiscaal / Algemeen / Becon.
 3. Selecteer de juiste Becon.
 4. Klik op de actie: Voortgangsrapportage 20XX.

  De waarde op de plek van de XX is afhankelijk van de jaarinstelling onder Fiscaal / Algemeen / Jaarinstelling.

Direct naar

 1. Uitstelregeling en aanwijsposten
 2. Uitstel controleren